Nieuws en mededelingen

14 Mar

corona

Door Huisartsenpraktijk Albronda

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

 

Het beleid bij coronavirus wordt mede bepaald door uw medische voorgeschiedenis. Daarom raadt ik iedereen aan het LSP te laten activeren. Dit kunt u ook telefonisch doorgeven, weliswaar persoonlijk.

 

Wij proberen mensen met luchtwegklachten die na telefonisch overleg beoordeeld moeten worden met ruime tussentijd in de middag te plannen. Mede daarom is het  NIET verstandig zonder overleg naar de praktijk te komen.

 

 

 

11 Sep

LSP

Door Huisartsenpraktijk Albronda

 

Het LSP biedt de dienstdoende dokter de mogelijkheid uw medische voorgeschiedenis in te zien zodat hij uw gezondheidstoestand bij spoedgevallen in weekend of avond beter in kan schatten. 

Graag zou ik van iedereen willen weten of hij/zij accoord gaat met het LSP.

Ondertussen is het LSP voor 50 % van de patienten geactiveerd. Wij hebben lang nog niet van iedereen persoonlijk toestemming gehad. Met de huidige actualiteit van het coronavirus vind ik het persoonlijk aan te raden dat de dienstdoende dokter uw medische voorgeschiedenis in kan zien. Dit kan het beleid namelijk sterk bepalen.

Als u accoord gaat met deze mogelijkheid kunt u zelf via www.vzvz.nl nakijken wie inzage in uw dossier heeft gehad.

Natuurlijk kunnen wij u ook nog nadere informatie geven. 

18 Dec

thuisarts

Door Huisartsenpraktijk Albronda

informatie over gezondheidsproblemen vindt u op www.thuisarts.nl