Nieuws en mededelingen

11 Sep

LSP

Door Huisartsenpraktijk Albronda

 

Het LSP biedt de dienstdoende dokter de mogelijkheid uw medische voorgeschiedenis in te zien zodat hij uw gezondheidstoestand bij spoedgevallen in weekend of avond beter in kan schatten. 

Graag zou ik van iedereen willen weten of hij/zij accoord gaat met het LSP.

Ondertussen is het LSP voor 50 % van de patienten geactiveerd. Wij hebben lang nog niet van iedereen persoonlijk toestemming gehad. Met de huidige actualiteit van het coronavirus vind ik het persoonlijk aan te raden dat de dienstdoende dokter uw medische voorgeschiedenis in kan zien. Dit kan het beleid namelijk sterk bepalen.

Als u accoord gaat met deze mogelijkheid kunt u zelf via www.vzvz.nl nakijken wie inzage in uw dossier heeft gehad.

Natuurlijk kunnen wij u ook nog nadere informatie geven.