Nieuws en mededelingen

11 Sep

LSP

Door Huisartsenpraktijk Albronda

 

Het LSP biedt de dienstdoende dokter de mogelijkheid uw medische voorgeschiedenis in te zien zodat hij uw gezondheidstoestand bij spoedgevallen in weekend of avond beter in kan schatten.

Als u accoord gaat met deze mogelijkheid kunt u zelf via www.vzvz.nl nakijken wie inzage in uw dossier heeft gehad.

Graag zou ik van iedereen willen weten of hij/zij accoord gaat met het LSP.

Bij een minderheid van de patienten is het LSP tot nu toe geactiveerd.

Natuurlijk kunnen wij u ook nog nadere informatie geven. 

18 Dec

thuisarts

Door Huisartsenpraktijk Albronda

informatie over gezondheidsproblemen vindt u op www.thuisarts.nl