Nieuws en mededelingen

2 Oct

POH GGZ en POH jeugd

Door Huisartsenpraktijk Albronda

Sinds september kunt u voor emotionele of psychosociale klachten uitgebreider in gesprek gaan met onze POH GGZ Mark Drent.

Daarnaast kunnen kinderen of ouders met kinderen een afspraak maken met de POH jeugd Janna Vellenga.